Holdeplassen Anders Buens gate midlertidig stengt fra tirsdag 14.mai.

Holdeplassen Anders Buens gate på tur fra sentrum, oppgraderes for Metrobuss.

Alternative holdeplasser: Biskop Sigurds gate og Stiklestadveien.