Holdeplassen Berg studentby til sentrum, midlertidig flyttet fra 23.april klokken 18.00

Holdeplassen Berg studentby, til sentrum, oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen stenges 23.april klokken 18.00. Midlertidig holdeplass ca. 70 meter lengre øst i Dybdahls veg.