Holdeplassen Gryta mot Dragvoll midlertidig stengt fra 25.april.

Holdeplassen Gryta mot Dragvoll stengt fra 25. april, nærmeste holdeplass er Heggdalen (se kart).