Holdeplassen Haakon 7 gate 9 midlertidig flyttet fra 24.april

Holdeplassen Haakon 7 gate 9 på tur fra sentrum, oppgraderes for Metrobuss.

Midlertidig holdeplass etablert 60 meter lengre vest.