Holdeplassen Ingemann Torps vei, til sentrum, oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen stenges fra 18.februar.

Holdeplassen Ingemann Torps vei, til sentrum, oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen stenges fra 18.februar. Alternative holdeplasser er Lade gård, Harald Hårfagres gate eller Håkon 7. gate 9.