Holdeplassen Leinum midlertidig flyttet fra 24.9.

Vegarbeid ved gangsti medfører at holdeplassen Leinum østgående retning flyttes midlertidig fra 24.9.