Holdeplassen Prinsen kinosenter fra sentrum , midlertidig flyttet fra 24.april

Holdeplassen Prinsen kinosenter på tur fra sentrum, oppgraderes for Metrobuss.

Midlertidig holdeplass etablert 90 meter lengre nord.