Holdeplassen Prinsen kinosenter til sentrum ,midlertidig flyttet fra 24.april

Holdeplassen Prinsen kinosenter på tur til sentrum, oppgraderes for Metrobuss.

Midlertidig holdeplass etablert ca 60 meter lengre sør.