Holdeplassen Rosendal midlertidig flyttet fra torsdag 28.mars.

Holdeplassen Rosendal fra sentrum, blir stengt på grunn av veiarbeid.Midlertidig holdeplass som vist på kart.Rute 63 betjener ikke midlertidig holdeplass.