Holdeplassen Strindheim 2 midlertidig stengt fra 23.april

Holdeplassen Strindheim 2 på tur til sentrum, oppgraderes for Metrobuss.

Alternative holdeplasser Strindheim og Strindheim skole.

Ny avstigningsholdeplass for rute 4 er Strindheim 2 retning Lade.