Holdeplassen Tempe kirke flyttes midlertidig fra 12.mars.

Holdeplassen Tempe kirke, til sentrum, oppgraderes for Metrobuss. Holdeplassen flyttes midlertidig fra 12.mars. Midlertidig holdeplass blir opprettet 100 meter lengre sør som vist på kart.