Holdeplassen Vestre Rosten blir ikke betjent av rute 82,9919 og 9927 fra 10.desember.

På grunn av veiarbeid i Sivert Thonstadsvei blir ikke holdeplassen Vestre Rosten betjent av rutene  82,9919 og 9927. Nærmeste holdeplass er Rosten, se kart.