Holdeplassene Klæbu sentrum og Hesttrø midlertidig flyttet

Tine Bugges veg er stengt på grunn av omgjøring til miljøgate.

Omkjøring via Nordalsvegen-Vikingvegen-Rydlandsvegen.

Holdeplassen Klæbu sentrum og Hesttrø blir ikke betjent.

Midlertidige holdeplasser i Vikingvegen som vist på kart.