Lyngvegen til sentrum, holdeplass stengt

Holdeplassen Lyngvegen til sentrum er midlertidig stengt fra 23.04.19. Dette på grunn av vegarbeid og påfølgende arbeid med oppgradering av holdeplass til Metrostasjon. Alternative holdeplasser er Skyttervegen og Heimdal stasjon, Se kart.