Rute 5 kjører via Gamle Jonsvannsveien til holdeplassene Bergheim er ferdigstilt.

Rute 5 kjører avvikende trasé via Gamle Jonsvannsveien.