Saupstadsenteret retning sentrum, holdeplassen stenges midlertidig fra 20.03.19

Holdeplassen Saupstadsenteret, retning sentrum oppgraderes for metrobuss. Holdeplassen er midlertidig stengt fra 20. mars. Midlertidig holdeplass er 150 meter mot øst, som vist på kart.