a-bat a-ferje Hurtigbåt og ferge

Rute 810:Grunnet vedlikeholdsarbeid på Vanvikan hurtigbåtterminal vil det bli buss for båt i tidsrommet 08:00-12:30 torsdag 19. mai. Det vil bli satt opp buss mellom Trondheim hurtigbåtterminal - Flakk ferjeleie og mellom Rørvik ferjeleie - Vanvikan hurtigbåtterminal. Ferje mellom Flakk - Rørvik. Det må i tidsrommet påberegnes reisetid på rundt en time. Gjelder følgende avganger: Avgang Fra 08:25 Trondheim hurtigbåtterminal 09:00 Vanvikan hurtigbåtterminal 09:30* Trondheim hurtigbåtterminal 10:15 Vanvikan hurtigbåtterminal 11:15 Trondheim hurtigbåtterminal 11:45 Vanvikan hurtigbåtterminal * Avgang 09:45 fra Trondheim Hurtigbåtterminal fremskyndes til 09:30 Les mer
Rute 800: Tyrhaug melder om ca. 20 minutters forsinkelse på anløp av Edøy kl. 15:00. Denne forsinkelsen vil vedvare inn til Kristiansund. Reisende oppfordres til å møte iht. rutetabell. Les mer
Rute 950: Minner om at følgende avganger er innstilt grunnet deltakelse i øvelse i dag 12.mai: Fra Hokstad 08:35 og fra Levanger 09:15. Forventet normal ruteproduksjon fra Hokstad fra og med avgang 09:50 og fra Levanger 10:45. Det må påregnes en del aktivitet på kaiområde i Levanger i forbindelse med øvelsen, vær varsom og vis aktsomhet ved ankomst ferjekai. Les mer
Rute 950: Torsdag 12. mai vil MF Levanger trafikkere sambandet Levanger-Hokstad i perioden 05:30-14:00 da MF Ytterøy skal delta i en øvelse sammen med nødetatene, Nord Universitet og Helse NT. I den forbindelse innstilles også følgende avganger: Fra Hokstad 08:35 og fra Levanger 09:15. Normal ruteproduksjon fra Hokstad fra og med avgang 09:50 og fra Levanger 10:45. Det må påregnes en del aktivitet på kaiområde i Levanger i forbindelse med øvelsen, vær varsom og vis aktsomhet ved ankomst ferjekai. Les mer
Rute 805: Trondheimsfjord 1 måtte dessverre returnere til Trondheim kort tid etter avgang 10:20 grunnet tekniske utfordringer. Det settes opp alternativ transport som kjører fra Hurtigbåtterminalen til Valset for videre reise med ferje til Brekstad. Reisende fra Brekstad til Trondheim på avgang 11:20 henvises til ferje 12:30 fra Brekstad til Valset, deretter innleid buss til Trondheim. Les mer
Rute 800: MS Terningen melder om inntil 15 minutters forsinkelse i rute fra Sandstad til Kristiansund grunnet værforholdene. Reisende oppfordres til å møte til oppsatt rutetid Les mer
Rute 950: MF Levanger vil trafikkere sambandet f.o.m. onsdag 11.05. kl. 22:00 t.o.m. torsdag 12.05. kl. 10:45 grunnet planlagt beredskapsøvelse i samarbeid med nødetatene, Nord Universitetet og Helse NT. Dette vil medføre noe redusert kapasitet på sambandet i nevnte tidsperiode. Les mer
Rute 963: MF Vikna har utsatt sitt tidligere annonserte verkstedopphold, frem til høsten. MF Vikna vil trafikkere sambandet som normalt i tiden fremover. Les mer
Rute 966: Fartøybytte, fra kl. 18:30 vil "MF Lofotferje 1" trafikkere sambandet. Det vil fra kl.18:30 bli normal bilførende trafikk på sambandet. Les mer
Rute 805: Det er forsinkelse på ca 15 min. på avgang 10:20 fra Trondheim-Brekstad. Reisende på 11:20 avg Brekstad-Trondheim bes møte til normal avgangstid. Les mer
Grunnet de rådende værforholdene er MS Tyrhaug noe forsinket på sørgående rute mot Kristiansund. Reisende bes møte på oppsatt rutetid. Les mer

a-informasjon Tjenester

Buss a-trikk-01 Buss og trikk

Linje 732 avg 07.39 Homnes – Egge u skole kjøres med forsinkelse. Ny tid Homnes kl 08.00, bussen kjører avvikende trasé om Lund så rett til Egge barneskole og Egge u. Bussen vil da være på skolen kl 08.30. Rute 7317 tar med elever som er på strekningen Søndre Egge - Nordsileiret

For å komme seg raskest mulig til eksamenslokalene på Sluppen kan man benytte følgende linjer:

  • Linje 10 - Sæterbakken - Strindheim - Sentrum -  Elgeseter til holdeplassen Nidarvoll Skole, 5 min gange til eksamenslokalene
  • Linje 20 Grillstad – Strindeim – Ladehammeren – Sentrum – Elgeseter til holdeplassen  Trondheim Hoved brannstasjon, 5 min gange til eksamenslokalene
  • Linje 79 Vikhammeråsen – Strindheim – Sentrum – Elgeseter til holdeplassen Sluppenvegen 9, 1 min gange til eksamenslokalene
  • I tillegg settes det opp Shuttlebuss som kjører mellom holdeplassen Valøyvegen og Sluppenvegen 9 i tidsrommet 0750 - 0850 

AtB oppfordrer til å være tidlig ute da det er mange som skal reise samme strekning

 

Tunnelene stenges på kvelds- og nattestid, og medfører flytting av holdeplassene Børskrysset og Buvikkrysset. Se kart lengre ned.

Ekstra stenging tirsdag 19.4. tom. torsdag 21.4. Tunellene stenges mellom kl. 09:00 og 18:00 i nevnte tidsrom.

Tunnelene er stengt i følgende perioder:

  • Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag fra kl. 20:00 til kl. 06:00 morgenen etter.
  • Fredager fra kl. 22:00 til kl. 08:00 lørdager.

Det er kun arbeid på natt på én strekning om gangen og vil pågå i drøyt 1½ år.. Strekningene er delt inn etter stengepunkt/omkjøringsmulighet med følgende prioritet:

  1. Øysand-Buvika som omfatter Brekktunnelen
  2. Børsa-Thamshavn som omfatter Storsandtunnelen og Viggjatunnelen.
  3. Buvika-Børsa som omfatter Svalnestunnelen, Nausttunnelen og Mannsfjelltunnelen.

Kart Buvikkrysset

 

Børsakrysset

Grunnet anleggsarbeid flyttes holdeplassen Holåsen vest 70 meter sydover. Arbeidet er forventet å være ferdig ved utgangen av 2022.

I forbindelse med arbeidet på E6 mellom Ranheim og Hell vil det i perioder oppstå forsinkelser og omkjøring for våre linjer på strekningen. Se egen artikkel for ytterligere informasjon på atb.no/E6ost.