Gode elsparkesykkelvaner

Ha gode elsparkesykkelvaner slik at du og de rundt deg er trygge og har en fin opplevelse.

Før turen

Sørg for at du og de rundt deg er trygge ved å overholde disse reglene:

  • Trygg Trafikks anbefaling er at du er 12 år eller eldre for å bruke elsparkesykler.
  • Du må være 18 år for å inngå avtale om leie av elsparkesykkel. Foreldre og foresatte har ansvar for de under 18.
  • Følg trafikkregler og gi signal til andre trafikanter.
  • Ta på hjelm. Bruk av hjelm er viktig for sikker kjøring.
  • Én person per elsparkesykkel. Ingen unntak.

Sikkerhetssjekk

Gjør en sikkerhetskontroll før hver tur ved å sjekke:

  • at bremsene fungerer ved å pumpe dem.
  • at dekkene og elsparkesykkelen er uskadd.
  • at lysene fungerer.

Mens du kjører

Forsikre deg alltid om at du overholder trafikkreglene. Gi rom til fotgjengere, kjør på høyre side av veien og gi de samme håndsignalene som du ville gjort på en sykkel. Stopp ved rødt trafikklys og kjør ansvarlig. Hold avstand til større kjøretøy, unngå blindsoner og vær alltid oppmerksom på omgivelsene dine, trafikken og fotgjengere.

Etter turen

Når du når målet ditt, kan du parkere og avslutte turen. Parker ansvarlig og sørg for at elsparkesykkelen er innenfor rett sone som vises på kartet i appen. Ikke blokker offentlige veier, parkeringsplass for bil, offentlig transport, innkjørsler eller innganger til bygninger av noe slag. 

Elsparkesykkelen skal ikke stå til hinder når du forlater den.

Gi oss tilbakemeldinger

Bruk og drift av tilbudet vil evalueres underveis, og etter prosjektets slutt. Vi er avhengig av din tilbakemelding! Send dine innspill, erfaringer og meninger.

LES MER: Om prosjektet