880 Flakk - Rørvik

Priser fra 1. juli 2021

Priser kjøretøy

880 Flakk - Rørvik
LengdeFull prisFergeprisBompengerAutoPASS ferge*
0-6 m1831265792
6,01-12 m414300114207
>12 m879708171440
MC/moped7575037,50

*AutoPASS for ferge gir 50 % rabatt ved innbetaling av forskuddsbeløp (firmakunder 40 %). Inngå betalingsavtale på autopassferge.no. Med AutoPASS-brikke uten betalingsavtale fås 10 % rabatt.

Priser nullutslippskjøretøy

880 Flakk - Rørvik
LengdeFull prisFergeprisBompengerAutoPASS ferge*
0-6 m6363032
6,01-12 m150150075
>12 m3543540177
MC/moped3838019

 *AutoPASS for ferge gir 50 % rabatt ved innbetaling av forskuddsbeløp (firmakunder 40 %). Inngå betalingsavtale på autopassferge.no. Med AutoPASS-brikke uten betalingsavtale fås 10 % rabatt.