960 Skei - Gutvik

Priser fra 1. juli 2021.

Priser personreise

Pris gjelder personreise uten kjøretøy.

Billett person
BillettFull prisAutoPASS ferge*
Voksen3025
Barn1512
Honnør/militær1515

Priser kjøretøy

Pris gjelder ett kjøretøy med én fører.

Rute 870
LengdeFull prisAutoPASS ferge*
0-6 m7638
6.01-7m18794
6.01-8 m220110
8.01-10 m291146
10.01-12 m353177
12.01-14 m411206
14.01-17 m501251
17.01-19 m575288
over 19.01 m665333
MC/Moped5025

Priser nullutslippskjøretøy

Pris gjelder ett kjøretøy med én fører.

Priser for nullutslippskjøretøy
LengdeFull prisAutoPASS ferge*
0-6 m3819
6.01-7m9447
6.01-8 m11055
8.01-10 m14673
10.01-12 m17789
12.01-14 m206103
14.01-17 m251126
17.01-19 m288144
over 19.01 m333167
MC/Moped2513

*AutoPASS for ferge gir rabatt ved forskuddsavtale. Med avtale får privatpersoner 50 % rabatt på kjøretøy og 17 % på personbillett. Bedrifter får 40 % på kjøretøy og 17 % på personbillett. Inngå forskuddsavtale på autopassferge.no.