Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Årlig reisevaneundersøkelse

Hvor mange er det egentlig som reiser kollektivt til jobb ved din arbeidsplass, og hvor mange kunne tenke seg å prøve? Opplever de ansatte at de har gode nok sykkelfasiliteter på jobb til å kunne sette bilen igjen hjemme? Hvor lang reisevei har de ansatte til jobb? Hvordan endrer reisemiddelfordelingen seg fra år til år?