Utviklere

Gjennom vår satsing, AtBs mobilitetsplattform, bygger vi et økosystem som fremmer digital innovasjon. Viktige stikkord i vårt utviklingsløp er open source, transparente prosesser, brukersentrale løsninger, integrasjon mot Entur og smidig arbeidsmetodikk. 

For å lykkes i dette trenger vi teknologer med interesse og ambisjoner for framtidens mobilitets- løsninger – ikke bare for Trøndelag, men for hele Norge. Vi samarbeider med Entur og kollektivbransjen, og ligger langt framme i utviklingen av nye digitale løsninger som skal tas i bruk i hele landet.

Busser som vet når vi vil reise. Tar du oppgaven?

Les mer og søk på stillingene