Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Opprett bruker

Opprett en ny bruker for å fylle på ditt t:kort i nettbutikken.

Brukernavn kan ikke inneholde spesialtegn som !@#, bokstavene æøå eller mellomrom.
Passord må bestå av tall og bokstaver og være minst 6 tegn. Kan ikke inneholde spesialtegn som !@#, bokstavene æøå eller mellomrom.