Når får du refusjon?

Hovedregelen er at reisegarantien alltid gjelder. Dersom avviket er forhåndsannonsert eller du vet eller burde vite at årsaken til forsinkelsen ikke ligger hos AtB, kan vi likevel ikke tilby refusjon.  

Reisegarantien gjelder på alle AtBs busslinjer, med unntak av Nattbussen. Gråkallbanen, ferjer og hurtigbåt dekkes ikke av reisegarantien. 

Reisegarantien gjelder for enkeltreiser og når du har overgang med korrespondanse i dine reiser. Du er selv ansvarlig for å beregne tilstrekkelig overgangstid i tillegg til nødvendig gangtid dersom det ikke er fast korrespondanse merket av i rutetabellen.