a-informasjon
Arctic race

Avvik i reisetider og trasé søndag 14. august under Arctic race. Reisetider i app og reiseplanlegger er ikke gjeldende.

Gå til artikkel

Midtre Gauldal

Linjer til din skole
SkoleHoldeplassLinje
Gauldal vgsStørenhallen snuplass 5471, 5472, 5473, 5474, 5475, 5476, 340, 440, 480
Budal skoleEnodd5472
Singsås skoleSingsås skole 5471
Soknedal skoleSoknedal skole 5473, 5475, 5476
Støren barneskoleStøren barneskole 5471, 5472, 5473, 5474, 5475, 5476
Støren ungdomsskoleStørenhallen snuplass 5471, 5472, 5473, 5474, 5475, 5476, 340, 440, 480