Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Slik fungerer skolekortet t:kort skole

  • Skolekortet er et personlig kort hvor navn og fødselsdato er påført. Skolekortet inneholder en databrikke hvor informasjon om reiserettighetene dine er lagret. Vær forsiktig med skolekortet ditt og ikke lag hull i det eller utsett det for annen røff behandling.
  • Skolekortet skal brukes alle årene du har fått innvilget skoleskyss.
  • Skolekortet inneholder to gyldige reiser per dag. Totalt antall turer i skolekortet er individuelt og følger retten til den enkelte elev har for skoleskyss. For full skyssrett er det to turer per dag i de 190 dagene i skoleåret. Ved fri skoleskyss i deler av året, vil antall turer være lavere. Skolekortet kan benyttes hele året, men vil gå tomt for reiser om det benyttes mer enn rettigheten tilsier.
  • Skolekortet gjelder kun for den naturlige strekningen til og fra skolen.
  • Skolekortet for grunnskolen er gyldig alle hverdager i henhold til fylkeskommunens skolekalender.
  • Skolekortet må ikke brukes utenfor gyldig område eller tidsrom. Det blir da ansett som misbruk og  navn og adresse blir notert. Ved misbruk vil AtB sende informasjon om hendelsen til de foresatte. Ved gjentatt misbruk vil gebyr bli utstedt.