Sone C6

Sone C6 består i hovedsak av Levanger, Verdal, Inderøy, Verran og Steinkjer.

Bruk kartet under for å finne ut hvilken sone du reiser i.

Vi gjør oppmerksom på at holdeplassene i kartet kan avvike fra reell plassering. Kartet viser hvilken sone holdeplassen ligger i slik at du kan finne ut hvilke soner du trenger billett for. For å planlegge din reise kan du benytte appen AtB eller reiseplanlegger.

Oversikt over siste holdeplasser i sonen

Fv 755 mot sone B1: Lia Storåsen

Fv 720 mot B1: Vandbakk

E6 mot sone B3: Fætta

Fv 55 mot C1: Sela

Fv 17 mot sone D: Aune nord

E6 mot sone D: Hegge

Fv 763 mot sone D: Strandvik