Viktig melding

Se hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtrafikken. 

Gå til artikkel

Fra A til B i Trøndelag

Slik blir mobilitetstilbudet i Trøndelag fra høsten 2021.

Som Trøndelags mobilitetsselskap har AtB ansvar for å tilrettelegge kollektivtilbudet i hele fylket. Vi skal gjøre det enklere å klare seg uten egen bil - alltid for noen, oftere for mange. Vi jobber hele tiden med å tilpasse tilbudet og tjenester på best mulig måte for flest mulig, basert på behov, reisestrømmer og i dialog med de ulike kommuner og interessegrupper - innenfor de rammene vi har til rådighet.

7. august 2021 er det oppstart av nytt kollektivtilbud i Trøndelag utenom Trondheimsområdet. Tilbudet vil bestå av ordinære linjer med buss og fleksibel transport basert på bestillingsløsning. Disse to løsningene, sammen med tog, hurtigbåt og ferge, vil utgjøre det totale kollektivtilbudet i fylket. Et tett samarbeid mellom de ulike transportformene skal sikre sømløse og forutsigbare reiser.

Anbudet på buss er delt inn i tre kontrakter, og Vy Buss ble vinner på alle tre. Anbud på fleksibel transport blir tildelt i starten av 2021. 

Bakgrunn

Frem mot 2035 er det forventet at vi vil være over 500 000 trøndere. Med lav befolkningstetthet spredt over store områder, og en forventning om at den største økningen skjer i tettbygde områder, vil dagens reisemønstre forsterkes. Korte reiser gjennomføres ved å sykle eller gå, mens vi på de lengre reisene benytter en kombinasjon av buss, bil, båt og tog. Kundebehovene som har lagt grunnlaget for tilbudet fra 2021 er analysert gjennom reisevaneundersøkelser, tett dialog med ulike interessentgrupper, kommuner og regionråd.

Trykk på bildet av kartet for å åpne pdf i ny fane.

 • Forutsigbar informasjon om reisemulighetene og kjøp av billett er to viktige forutsetninger ved kollektivreisen. AtB har som mål at disse tjenestene skal være tilgjengelige, enkle å forstå og bruke. Vi jobber nå med å utvikle en ny reiseassistent for våre kunder som samler alt på ett sted – både når det gjelder reiseinformasjon og billettkjøp. Dette gjør vi i tett samarbeid med våre kunder.

  Fra august 2021 skal alt være samlet i en app – både informasjon og billettkjøp. I tillegg til den nye appen vil du fortsatt kunne se rutetabeller på atb.no og kjøpe billetter med reisekort, bankkort og ved å betale kontant – akkurat som i dag.

 • I enkelte deler av Trøndelag gir det vi kaller fleksibel transport det beste tilbudet for å dekke reisebehovet. Hva er fleksibel transport? Jo, det ligger litt i navnet. Du som kunde forhåndsbestiller en tur fra A til B basert på ditt reisebehov. Det er ikke knyttet opp mot faste rutetider eller faste ruter, men innenfor bestemte soner og åpningstider.

  Fra oppstarten i august 2021 vil det fleksible transporttilbudet i distriktet være ankomst- og avgangsbasert. Du som kunde vil kunne velge mellom ulike mål for reisen, såkalte Målpunkt. Målpunkt kan være kollektivknutepunkt, handlesteder eller kommunesenter. Ankomst- eller avgangstider legges opp for å kunne gi god korrespondanse videre med annen transport, eller for å passe med et servicetilbud, handel, idrett, kultur eller annet fritidstilbud basert på prioriteringene fra kommunene. 

  Tilbudet om fleksibel transport er åpent for alle. 

  Bringer passasjerer til og fra butikken, frisøren eller lignende på formiddagen, eller til og fra kultur og fritidstilbud på ettermiddag.

  Bringer passasjerer til og fra annen rutegående trafikk som tog, buss eller båt. Tilbudet er tilknyttet konkrete avganger og ankomster, og tilpasset behovet i den enkelte kommune.

  All transport bestilles via telefon og/elle digitalt system innen en frist, og du vil få bekreftelse med hentetidspunkt.

 • Det blir enkelt å finne ut hvordan du kommer deg fra A til B. atb.no er viktigste informasjonsplattform med all informasjon om kollektivreisen. Her finner du reiseplanlegger, sanntidsinformasjon, rutetabeller og driftsavvik. Vi tar høyde for at du har ulike behov for informasjon avhengig av om du reiser på kjente strekninger eller skal foreta nye reiser. 

  Et nytt sanntidssystem vil gi deg pålitelig informasjon før du skal reise og underveis på reisen. På større holdeplasser vil du finne sanntidsskjermer som viser når de neste bussene skal gå. Mange av bussene blir utstyrt med sanntidsskjermer som viser de neste holdeplassene, i tillegg til at det annonseres over høyttaler om bord. Skjermene vil også vise eventuell avviksinfo og annen viktig informasjon til deg som reiser.

  Ved hjelp av informasjon på holdeplasser og om bord, veileder vi deg underveis på reisen. På større knutepunkt vil du i tillegg til rutetabeller finne kart og annen nyttig informasjon. Slik finner du enkelt ut hvordan du skal reise videre, for eksempel med korresponderende transport som tog eller fleksibel transport. 

  Det meste du trenger av informasjon før og underveis på reisen vil du også finne i vår nye app. 

 • Toget er en del av mobilitetstilbudet i Trøndelag. Gjennom et tett samarbeid med SJ Nord vil vi sikre et godt totalt tilbud med gode korrespondanser mellom transportmidlene. 

  Finn rutetider hos SJ Nord.

 • Det vil gå nye busser i hele Trøndelag fra august. Alle busser utenom bybussene vil ha setebelter, barneseter for barn under tre år, samt sitteputer for større barn mellom 15 og 36 kg. På flere busser vil du også finne uttak slik at du kan lade mobilen underveis. Bybussene i Levanger og Namsos blir laventré, som gjør av- og påstigning enklere for alle. 

  Alle busser vil ha rampe for rullestolbrukere. 

Tilbudet i ditt område

Fremover skal vi planlegge tilbudet i detalj. Under finner du en foreløpig oversikt over busslinjene som skal gå. I tillegg til busstilbudet blir fleksibel transport en viktig del av det totale kollektivtilbudet fra høsten 2021.

 • Tilbudet vil bestå av buss, tog og fleksibel transport.

  Oversikt over linjene som vil gå i området. 

  Ordinære busslinjer 

  Buss
  340Trondheim S 6 - Støren Rådhus
  440Trondheim S 6 - Røros skysstasjon
  480Støren Stasjon - Oppdal skole
  504Melhus skysstasjon - Stensetkrysset
  505Melhus skysstasjon - Børskrysset E39
  540Røros skysstasjon - Synnervika (sommertilbud)
  541Røros skysstasjon - Brekken skole
  543Jenshaugen - Hov skole
  544Tronsaune - Haltdalen oppvekstsenter
  580Oppdal skysstasjon - Gjevilvasshytta (sommertilbud)

  Skolelinjer og lokallinjer

  Skolelinjene i Trøndelag er åpen for alle reisende med gyldig billett.

  Buss
  5001Brannåsen - Gimse skole
  5002Øysand - Melhus skysstasjon
  5003Strandv./Øyås avkjøring - Gimse skole
  5004Melhus skysstasjon - Kvål
  5005Jønlandsmoen - Lundamo skole
  5006Hermanstad - Lundamo skole
  5008Flå skole - Tangen
  5009Melhus skysstasjon - Kregnes
  5010Eid skole - Brokalykkja
  5400Røros skysstasjon - Glåmos samf.hus
  5401Røros skysstasjon - Røros skysstasjon
  5402Glåmos samf.hus - Bukkvollan
  5403Ålen sentrum - Nesvold
  5404Bollingmo - Ålen sentrum
  5406Røros skole - Synnervika
  5471Singsås skole - Wolden
  5472Støren Stasjon - Raphaugen
  5473Soknedal - Sommervold
  5474Soknesmoen - Støren Stasjon
  5475Soknedal - Heggvoll
  5476Soknedal skole - Holte
  5605Voll skole - Berkåk sentrum
  5606Halland camping - Rennebu skole
  5607Rennebu skole - Stølsvangsveien
  5608Rennebu skole - Åshuset
  5801Lønset v/butikken - Oppdal skysstasjon
  5802Ishol - Oppdal skysstasjon
  5803Holden - Oppdal skysstasjon
  5805Drivdalen skole - Drivstua
 • Tilbudet vil bestå av buss, tog og fleksibel transport.

  Oversikt over linjene som vil gå i området. 

  Ordinære busslinjer 

  Buss
  311Stjørdal stasjon - Siemens
  430Olav Kyrres gate - Selbu skysstasjon
  535Hillmo - Tydal skole
  670Trondheim lufthavn - Meråker sentrum

  Skolelinjer og lokallinjer

  Skoleskyssen i Trøndelag er åpen for alle reisende med gyldig billett.

  Buss
  5300Hårstadengen - Bell skole/Selbu ungdomsskole
  5301Selbu skysstasjon - Dambekken
  5302Garberg bru - Selbu skysstasjon
  5305Krysset Vikvarvet - Ausa - Selbu skysstasjon
  7701Lånke skole - Eidum
  7702Kvislabakken - Fagerhaug oppvekstsenter
  7703Jerpstad - Stjørdal stasjon
  7705Halsen ungdomsskole - Aglo vgs.
  7706Ytteråsen - Stjørdal stasjon
  7707Halsen ungdomsskole - Hell
  7708Skolmli Nord - Forradal oppvekstsenter
  7709Halsen ungdomsskole - Hegramo
  7710Sonli - Austkil
  7711Stjørdal stasjon - Hegra ungdomsskole
  7712Stjørdal stasjon - Hegramo
  7713Stjørdal stasjon - Ole Vig vgs. Sutterøy
  7720Gudå - Meråker videregående
  7721Kopperå stasjon - Meråker videregående
  7722Kluksdal - Meråker videregående
 • Tilbudet vil bestå av buss, båt og fleksibel transport.

  Oversikt over linjene som vil gå i området. 

  Ordinære busslinjer 

  Buss
  310Trondheim S 11 - Fannrem stasjon
  410Trondheim S 3 - Fannrem stasjon
  420Orkanger skysstasjon - Fenes
  421Lensvik skole - Valset ferjekai
  460Orkanger skysstasjon - Meldal rutebilstasjon
  465Rindal - Meldal vgs
  470Orkanger skysstasjon - Aure
  511By - Børskrysset E39
  515Ilhaugen - Buvikkrysset E39
  561Hafsmo - Krokstadøra

  Skolelinjer og lokallinjer

  Skoleskyssen i Trøndelag er åpen for alle reisende med gyldig billett.

  Buss
  5100Meldal rutebilstasjon - Orkanger skole
  5101Øyum gård - Orkanger skysstasjon
  5102Orkanger skole - Dørdal
  5103Orkanger skysstasjon - Vormstad
  5104Ustan - Orkanger skole
  5105Årlivoll skole - Vormstad
  5106Ribygda - Eggkleiva
  5107Skaun bensinstasjon - Råbygda skole, Jåren
  5109Lereggen - Børsa skole/Skaun oppvekst
  5110Eggkleiva - Follo
  5111Grønnesset - Børsa skole/Skaun oppvekst
  5201Lensvik - Øyangen
  5202Lysheim skole - Løkhaug
  5601Skjøtskift bru - Meldal barne- og ungdomsskole
  5602Meldal sentrum - Meldal vgs
  5603Snoen - Meldal sentrum
  5604Svinsås - Meldal sentrum
  5707Vågan - Krokstadøra
  5701Kyrksæterøra - Bjørknes
  5702Slupphaugen - Vinje kirke
  5703Kyrksæterøra - Bjerkneset snpl.
  5704Kyrksæterøra - Kyrksæterøra
  5705Kyrksæterøra - Krokstadøra
  5706Halsa barne- og ungdomsskole - Lerviklandet
  5707Vågan - Krokstadøra

  Båttilbudet

  Båt
  800/805Trondheim - Brekstad - Hitra - Kristiansund
  855Garten - Storfosna
  860Garten - Storfosna - Leksa - Værnes
  870Brekstad - Valset
 • Tilbudet vil bestå av buss, båt og fleksibel transport.

  Oversikt over linjene som vil gå i området. 

  Ordinære busslinjer 

  Buss
  420Orkanger skysstasjon - Fenes
  422Fillan busstasjon - Sistranda skole
  521Fillan busstasjon - Knarrlagsund
  524Krutvik - Nordskag skole

  Skolelinjer og lokallinjer

  Skoleskyssen i Trøndelag er åpen for alle reisende med gyldig billett.

  Buss
  5205Laksåvika - Strand skole
  5206Fillan busstasjon - Værøyseter
  5207Fillan busstasjon - Barman oppvekstsenter
  5208Fillan busstasjon - Reksa
  5209Strand skole - Fillan busstasjon
  5210Sistranda skole - Titran
  5212Sistranda skole - Sør-Dyrøy

  Båttilbudet

  Båt
  800/805Trondheim - Brekstad - Hitra - Kristiansund
  820/825Dyrøy - Øyrekken
 • Tilbudet vil bestå av buss, båt og fleksibel transport.

  Oversikt over linjene som vil gå i området. 

  Ordinære busslinjer 

  Buss
  350Trondheim S 11 - Rissa
  352Trondheim - Stadsbygd - Rissa
  451Krinsvatnet - Sjøsiden
  452Krinsvatnet - Åfjord skysstasjon
  453Botngård skole/Fosen vgs. - Fagerenget skole
  455Leksvik kommunehus - Utøy
  457Trondheim - Rissa - Åfjord - Osen
  490Vingsand - Fossli vegdele
  552Vanvikan - Rissa
  558Botngård skole/Fosen vgs. - Garten
  591Åfjord skysstasjon - Linesøya
  592Stjern - Åset skole
  593Åset skole - Flenstad
  594Åfjord skysstasjon - Tårnes
  595Reppkleiv - Sør Roan skole
  596Storvik - Grensen
  597Strand - Åsegg, øvre
  630Vanvikan - Follafoss - Campus Guldbergaunet

  Skolelinjer og lokallinjer

  Skolelinjene i Trøndelag er åpen for alle reisende med gyldig billett.

  Buss
  5501Rissa - Flyta
  5502Åsly skole - Stadsbygd skole
  5504Svebakken - Stadsbygd skole
  5505Stadsbygd skole - Vanvikan
  5507Einbakkbrua - Åsly skole
  5521Åsly skole - Verrabotn
  5522Råkstad - Mælan
  5523Fevåg/Hasselvika skole - Årlotten
  5530Storlia - Testmann
  5532Testmann - Myrenget
  5533Testmann - Buenget - Straumen
  5534Kråkmo vegdele - Leksvik kommunehus
  5535Rian - Vanvikan
  5551Botngård skole/Fosen vgs. - Grøtan vegkryss
  5552Ottersbo - Ørland ungdomsskole
  5554Vallersund oppvekstsenter - Botngård
  5555Vallersund oppvekstsenter - Teksdal
  5556Sandstad - Botngård skole/Fosen vgs.
  5557Brekstad kai - Opphaug skole
  5558Uthaug - Botngård skole/Fosen vgs.
  5904Åfjord skysstasjon - Grensen

  Båttilbudet

  Båt
  800/805Trondheim - Brekstad - Hitra - Kristiansund
  810Trondheim - Vanvikan
  830Sandviksberget - Sætervika - Sandviksberget
  835Sandviksberget - Skjærvøy - Sandviksberget
  850Dypfest - Tarva
  855Garten - Storfosna
  860Garten - Storfosna - Leksa - Værnes
  870Brekstad - Valset
  880Flakk - Rørvik
 • Tilbudet vil bestå av tog, buss, båt og fleksibel transport.

  Oversikt over linjene som vil gå i området. 

  Ordinære busslinjer 

  Buss
  455Leksvik kommunehus - Utøy
  604Levanger stasjon - Nord universitet Levanger
  630Vanvikan - Follafoss - Campus Guldbergaunet
  635Magneten - Steinkjer stasjon
  640Sykehuset Levanger - Nordsileiret
  680Namsos - Steinkjer - Levanger
  690Grong stasjon - Steinkjer stasjon
  722Straumen - Steinkjer stasjon
  723Mosvik - Akset
  732Skevik - Steinkjer stasjon
  733Snåsa stasjon - Steinkjer montessoriskole
  741Levanger stasjon - Holåsen vest

  Skolelinjer og lokallinjer

  Skolelinjene i Trøndelag er åpen for alle reisende med gyldig billett.

  Buss
  5533Testmann - Buenget - Straumen
  7201Utøy - Verdal vgs.
  7202Akset - Røra skole
  7203Grandlandet - Røra skole
  7204Mære - Mære landbruksskole
  7205Akset - Malihaugen
  7206Sundsnesvegen - Tømte
  7207Akset - Steinkjer stasjon
  7208Melakorsen - Akset
  7209Fossum Auto - Trøakorsen
  7210Mosvik - Akset
  7301Campus Guldbergaunet - Ogndal skole
  7302Aspås - Campus Guldbergaunet
  7303Gaulstad - Campus Guldbergaunet
  7304Smolan - Campus Guldbergaunet
  7305Nesset - Mære skole
  7306Campus Guldbergaunet - Røskje
  7307Byaenget - Gangstadkorsen
  7308Kippe - Binde skole
  7309Valløyvegen - Binde skole
  7310Nyveiskorsen - Binde skole
  7311Østgård - Binde skole
  7312Binde skole - Egge barneskole
  7313Fergeland - Byafossen skole
  7314Egge barneskole - Steinkjer stasjon
  7315Hammer - Steinkjer stasjon
  7316Sjøåsen - Campus Guldbergaunet
  7317Beitstad - Egge ungdomsskole
  7318Vellamelen - Beistad skole
  7319Vellamelen - Vellamelen
  7320Vellamelen - Vellamelen
  7321Hatlinghus - Beistad skole
  7322Olderet - Bjørkan
  7323Stjerna - Bjørkan
  7324Bjørkan - Holden
  7340Sørlia - Solhaug
  7341Blåbyen - Steinkjer stasjon
  7401Levanger stasjon - Levanger stasjon
  7402Nesheim skole - Staupslia verksted
  7403Seterkorsen - Levanger ungdomsskole Røstad
  7404Nordtun - Okkenhaugkleivan
  7405Ner - Frol barneskole
  7406Frol barneskole - Skogstad
  7408Ner - Frol barneskole
  7409Levanger vgs. - Halsan skole
  7410Nordmarka - Levanger ungdomsskole Røstad
  7411Stavlo østre - Skogn barne- og ungdomsskole
  7412Bjørnang - Levanger vgs.
  7414Hjelmstadbakk - Markabygda montessoriskole
  7415Markabygda montessoriskole - Skogn barne- og ungdomsskole
  7416Strandkorsen - Levanger vgs.
  7417Tuv - Skogn barne- og ungdomsskole
  7418Strandkorsen - Skogn barne- og ungdomsskole
  7419Åsen barne- og ungdomsskole - Levanger vgs.
  7420Dullum - Åsen barne- og ungdomsskole
  7421Aspåsen - Åsen barne- og ungdomsskole
  7422Leangen - Åsen barne- og ungdomsskole
  7423Nesjø snuplass - Åsen barne- og ungdomsskole
  7424Brakstad vegdele - Åsen barne- og ungdomsskole
  7425Tautra - Levanger vgs.
  7426Minde - Frosta skole
  7427Dalsve - Frosta skole
  7429Tautra - Frosta skole
  7430Jønvik - Hokstad Ferjeleie
  7431Hokstad Ferjeleie - Ytterøy skole
  7432Bjørvik nedre - Ytterøy skole
  7501Bjørga - Verdalsøra barneskole
  7502Nesset - Ørmelen
  7503Trones - Verdalsøra ungdomsskole
  7504Ravlo snuplass - Verdalsøra barneskole
  7505Verdalsøra ungdomsskole - Leirfaldlia
  7506Verdal stasjon - Vuku skole
  7507Verdal vgs. - Forbregd gård
  7510Tuset - Verdalsøra ungdomsskole
  7511Ausa - Leksdal skole
  7512Mogrenda - Aspås
  7514Eklo - Vuku skole
  7515Stiklestad skole - Eklo
  7517Vuku skole - Eidet
  7519Julnesberget - Verdal stasjon
  7520Svegjardet - Verdal vgs.
  7521Garnes skole - Steinsgropa

  Båttilbudet

  Båt
  Levanger - Hokstad
 • Tilbudet vil bestå av buss, tog og fleksibel transport.

  Oversikt over linjene som vil gå i området. 

  Ordinære busslinjer 

  Buss
  610Grong stasjon - Jule
  611Grong stasjon - Circle K Namsskogan
  612Snåsa stasjon - Grong stasjon
  615Fjæringen - Harran
  660Fornes - Kolvereid
  690Grong stasjon - Steinkjer stasjon
  695Namsos skysstasjon - Grong stasjon
  733Snåsa stasjon - Steinkjer montessoriskole

  Skolelinjer og lokallinjer

  Skolelinjene i Trøndelag er åpen for alle reisende med gyldig billett.

  Buss
  7101Berglia - Sørli skole
  7105Murumoen - Stortangen skole
  7106Ingelsvatnet - Stortangen skole
  7109Namsvatn - Røyrvik barne- og ungdomsskole
  7110Nyvika - Røyrvik barne- og ungdomsskole
  7111Stallvika - Røyrvik barne- og ungdomsskole
  7327Agle øst - Snåsa stasjon
  7328Telnesset - Snåsa stasjon
  7329Steinkjer - Snåsa stasjon
  7330Holsing - Breide
  7904Grande - Mediå
  7905Værem - Grong barne- og ungdomsskole
  7908Eida - Harran
  7910Mevassvik snuplass - Høylandet skole
  7911Grong vgs. - Aunet
  7913Vang - Namsskogan skole
  7914Galguften - Overhalla barne- og ungdomsskole
  7915Hunn skole - Øyesvold vegdele
 • Tilbudet vil bestå av buss, båt og fleksibel transport. 

   Oversikt over linjene som vil gå i området. 

  Ordinære busslinjer

  Buss
  609Svea - Gullholmstranda
  660Fornes - Kolvereid
  665Kolvereid - Salsbruket
  680Namsos - Steinkjer - Levanger
  681Kvaløysæter - Namsos skysstasjon
  686Hylla - Lund ferjekai
  695Namsos skysstasjon - Grong stasjon
  761Kolvereid - Gutvik
  762Abelvær - Kolvereid
  763Nærøysundet skole - Kolvereid
  781Namsos skysstasjon - Strømbrua
  782Prix Østbyen - Hylla
  784Namdalseid skole - Alteskaret
  785Skorstad - Årnes vegdele

  Skoleskyss og lokalbuss

  Skoleskyssen i Trøndelag er åpen for alle reisende med gyldig billett.

  Buss
  7316Sjøåsen - Campus Guldbergaunet
  7603Nærøysundet skole - Nærøysundet skole
  7604Storval - Nærøysundet skole
  7605Kolvereid - Store Arnøy
  7606Ytre Namdal vgs. - Juvika
  7607Rørvik - Rørvik
  7608Engan - Leka skole
  7609Kjønsøya - Austafjord skole
  7801Snuplass Almlia - Namdalseid skole
  7802Deråsbrenna - Namdalseid skole
  7803Namsen legesenter - Rådyrvegen
  7804Oksdøla - Statland skole
  7608Engan - Leka skole
  7807Romstad bomstasjon - Klinga vegdele
  7808Selnes snuplass - Bangsund skole
  7609Kjønsøya - Austafjord skole
  7810Svea - Prix Østbyen
  7811Namsos skysstasjon - Øysletta
  7813Alfheim - Sørenget
  7814Kalkløyvvågen - Sørenget
  7815Seierstad - Jøa skole
  7816Tranås - Jøa skole
  7901Solstad - Overhalla barne- og ungdomsskole
  7902Sandmo - Øysletta Montessori
  7903Himo nord - Overhalla barne- og ungdomsskole
  7904Grande - Mediå
  7914Galguften - Overhalla barne- og ungdomsskole
  7915Hunn skole - Øyesvold vegdele

  Båttilbudet

  Båt
  960Skei - Gutvik
  963Eidshaug - Gjerdinga
  965Hofles - Lund
  966Borgan - Ramstadlandet
  980Namsos - Rørvik - Leka
  985Seierstad - Ølhammeren

Kontraktsområdene for buss

Kontraktgrunnlaget er et resultat av en rekke møter med kommuner, regionråd og andre grupper. Alle kontraktsområdene er tildelt Vy Buss.

Trøndelag nord

Leka, Nærøysund, Høylandet, Overhalla, Namsskogan, Røyrvik, Lierne, Snåsa, Grong, Namsos og Flatanger.

Trøndelag midt

Osen, Åfjord, Ørlandet, Indre Fosen, Inderøy, Steinkjer, Verdal, Levanger, Frosta, Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal.

Trøndelag sør

Frøya, Hitra, Heim, Orkland, Rindal, Skaun, Melhus, Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Rennebu og Oppdal.

Ofte stilte spørsmål